Uwaga! Od 15 czerwca 2014 roku opieka techniczna na platformie ubip.info jest darmowa.

ubip - (uniwersalny biuletyn informacji publicznej) jest to system biuletynów umożliwiający wgląd do informacji dotyczących działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. W biuletynie powinny być dostępne w prosty i czytelny sposób dokumenty urzędowe, ogłoszenia przetargowe, informacje o prowadzonej działalności, itp. 

 

Do tworzenia stron BIP (Biuletynów Informacji Publicznej) zobowiązane są w szczególności:

 • organy władzy publicznej
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych
 • osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadanie publicznej
 • osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym
 • związki zawodowe i ich organizacje
 • partie polityczne
 • i inne podmioty wykonujące zadania publiczne


Na swojej stronie biuletynu informacji publicznej (m.in. zgodnej z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku, więcej w aktach prawnych) powinny być publikowane informacje które będą służyć każdemu odwiedzającemu, czyli:

 • forma prawna lub status prawny
 • przedmiot działania, a także kompetencje
 • osoby sprawujące dane funkcje, a także ich kompetencje
 • majątek
 • tryb działania
 • sposoby załatwiania spraw,
 • informacje o rejestrach, archiwach, itd.
 • ogłoszenia przetargowe
 • i inne

 

Dodatkowo wszystkie strony zawierające biuletyny informacji publicznej powinny być wykonane w zgodzie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dla sytemów teleinformatycznych (zobacz w aktach prawnych). Nakłada to obowiązek wykonania stron w standardach co najmniej HTML 3.2, ktore są zbudowane syntaktycznie, co ułatwi wszystkim odwiedzającym dostęp do biuletynu z różnych przeglądarek internetowych, a także urządzeń dostępowych (laptop, palmtop, smartfon, netbook, telefon komórkowy, itd.).

 

copyright © ubip.info  27gram.comrealizacja: pracownia graficzna - agresso.pl &